Nederland moet goed omgaan met andere landen. Op de foto zie je vlaggen van Duitsland en de Europese Unie. Klik op dit blok voor meer informatie over het buitenland.

Nederland werkt samen met andere landen.

Bijvoorbeeld met de landen van de Europese Unie.
De landen van de Europese Unie maken samen veel belangrijke regels.
Die regels gelden dan voor alle landen.

Bijvoorbeeld dat alle landen eerlijk met hun burgers moeten omgaan.
En dat alle landen de natuur moeten beschermen.

Maar de Europese Unie mag niet alles bepalen.
Elk land heeft zijn eigen regels voor scholen, ziekenhuizen, uitkeringen enzovoort.

Sommige partijen willen dat de Europese Unie nog meer gaat samenwerken.
Bijvoorbeeld voor het klimaat, vluchtelingen en veiligheid.

Andere partijen willen juist dat de Europese Unie minder gaat samenwerken.
Ze willen dat Nederland meer dingen zelf mag beslissen.
Sommige partijen willen dat Nederland uit de Europese Unie stapt.