Begin

Samenvatting

De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan dierenleed.
Daarom wil de partij dat dieren ook rechten krijgen.

Mensen moeten goed zorgen voor de natuur en het milieu.
De partij is tegen nieuwe wegen en tegen uitbreiding van Schiphol.

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen zich aan moeten passen aan de natuur.

Het verkiezingsprogramma van de PvdD in Duidelijke Taal


Interview

Wie ben je en van welke partij ben je?
Ik ben Leonie Vestering.
Kandidaat nummer 3 voor de Partij voor de dieren.

Kan je kort de 3 belangrijkste punten van onze partij noemen?
1. We willen een einde aan de bioindustrie.
Miljoenen dieren leven in donkere stallen
en komen nooit buiten. Dat moet anders.
2 We willen meer ruimte voor de natuur.
Door de bioindustrie te stoppen is er meer ruimte
wat we terug kunnen geven aan de natuur en kunnen we huizen bouwen.
3. De overheid moet er alles aan doen om klimaatverandering te stoppen.

Wat doet de Partij voor de Dieren om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen?
Dat doen we bijvoorbeeld door gebouwen van de overheid
voor iedereen toegankelijk te maken.
Ook willen we dat mensen in de Tweede Kamer
duidelijk praten en geen moeilijke woorden gebruiken.

Hoe zorg jij ervoor dat de informatie voor iedereen, ja, echt iedereen, duidelijk en makkelijk is?
Partij voor de dieren was de eerste partij met
een verkiezingsprogramma in gewone taal.
Je vindt het verkiezingsprogramma bovenaan deze pagina.
En we hebben een verkiezingsprogramma
die je kunt luisteren en in gebarentaal.
Die staat ook nu op onze website.

Waarom vind je het belangrijk dat we op Partij voor de Dieren stemmen en niet op een andere partij?
Andere politieke partijen vinden geld verdienen het allerbelangrijkst.
De Partij voor de dieren vind het belangrijk
dat we niet alleen voor mensen zorgen,
maar ook voor dieren.
En dat we de aarde leefbaar houden.
Met veel natuur en schoon milieu.
Kies Partij voor de Dieren.