'De zorg' gaat over onze gezondheid. Op de foto zie je een vrouw die een prik krijgt van de dokter. Klik op dit blok voor meer informatie over de zorg.

Iedereen in Nederland heeft goede zorg nodig.
Goede zorg voor iedereen kost veel geld.
De Tweede Kamer beslist over hoeveel geld er wordt uitgegeven aan zorg.
En over hoeveel mensen zelf moeten betalen voor zorg.
Bijvoorbeeld voor medicijnen of de zorgverzekering.

Politieke partijen verschillen van mening over hoe de zorg geregeld moet worden.

Moeten oude mensen zo lang mogelijk thuis wonen?
Of moet er veel meer plek komen in verpleeghuizen?

Moeten mensen eerst hulp vragen aan buren, familie en vrienden?
Of moeten mensen altijd gratis hulp kunnen krijgen via de gemeente?

Is het belangrijk dat iedereen een ziekenhuis dichtbij heeft?

Moet alle zorg gratis zijn?
Wie moet dan de dokters en de medicijnen betalen?