Begin
Geschiedenis en doel van het project

‘Stem jij ook?’ is gestart in 2012. MEE Nederland*, Ieder(in) en ProDemos werkten toen samen om mensen met een lichte verstandelijke beperking beter voor te bereiden op de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Wegens succes is dat herhaald voor alle daarop volgende verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en het Europees Parlement. De samenstelling van de projectgroep varieerde hierbij met de ene keer meer en de andere keer minder deelnemende organisaties, en met wisselende initiatiefnemers aan het roer.

Steeds was het doel: mensen beter voorbereiden op de naderende verkiezingen en hen stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle mensen met een verstandelijke beperking zèlf de keuze kunnen maken of ze wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. Vaak wordt of werd die keuze gemaakt door hun omgeving, bijvoorbeeld omdat er weinig eenvoudige uitleg voorhanden was over wat verkiezingen en stemmen inhouden.

We proberen daarom lokale organisaties en (zorg)instellingen te faciliteren bij het organiseren van voorlichting en workshops, waarbij mensen met een lichte verstandelijke beperking wegwijs gemaakt worden in het waarom en hoe van het stemmen.

Meer over het aanbod van ‘Stem jij ook?’

Betrokken organisaties

ProDemos
‘Stem jij ook?’ is een project van ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Meer over ProDemos

Andere betrokken organisaties

Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit project:

 

Contact

Voor vragen over ‘Stem jij ook?’ kun je terecht bij:

Sedi van Loon (projectleider)
s.vanloon@prodemos.nl
070 – 7570 271 / 06 – 2721 5957
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Voor persvragen:
Anita de Jong
voorlichting@prodemos.nl