Het Europees Parlement maakt regels voor spullen.  

Alle spullen moeten veilig zijn voor de gezondheid en de natuur.  

Speelgoed mag bijvoorbeeld niet gevaarlijk zijn,  

en in plastic mogen geen giftige stoffen zitten.