Stemmen doe je alleen. 

Er mag niemand mee in het stemhokje. 

Maar buiten het stemhokje mag je wél dingen vragen,

bijvoorbeeld aan de mensen van het stembureau.  

En als je niet zelf het vakje rood kunt kleuren, mag er wel iemand helpen.  

Bijvoorbeeld als je blind bent, of als je 2 armen in het gips hebt. 

Je mag dan zelf kiezen wie jou helpt.  

Voor mensen in een rolstoel is in elk stembureau een lage stemtafel.