Wmo betekent: wet maatschappelijke ondersteuning.  

In deze wet staat dat de gemeente mensen met een beperking moet helpen.   

Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, of een rolstoel.  

Dat kost geld.  

Sommige partijen vinden dat de mensen veel zelf moeten betalen.  

Wat vind jij?