Waar kun je stemmen?

Stemmen voor de provincie kan in jouw gemeente.
Je mag in elk stembureau in jouw gemeente stemmen.
Op je stempas staat het adres van een stembureau dicht bij jouw huis.
Je kunt ook andere stembureaus zoeken op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stemmen voor het waterschap kan overal binnen jouw waterschap.
Op je stempas staat in welk waterschap jij woont.
Op je stempas staat ook het adres van een stembureau dicht bij jouw huis.

Wanneer kun je stemmen?

De stembureaus zijn open op woensdag 15 maart 2023.
Je kunt van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds gaan stemmen.
Sommige stembureaus gaan al eerder open.

Wat moet ik doen als ik zelf niet kan stemmen?

Je mag iemand anders vragen om voor jou te stemmen.
Degene moet in dezelfde gemeente wonen als jij.

Wil je dat iemand anders voor jou stemt?
Dan moet je vier dingen doen:

  1. Vul de achterkant van je stempas in.
  2. Zet samen met de persoon die voor jou stemt een handtekening.
  3. Geef degene die voor jou stemt je stempas én een kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  4. Vertel degene die voor jou stemt op wie jij wilt stemmen.

De persoon die voor jou gaat stemmen moet tegelijkertijd ook zelf stemmen.

Wat moet ik doen als ik mijn stempas kwijt ben?

Je kunt een nieuwe stempas aanvragen.
Dat kan tot vrijdag 10 maart 2022, 5 uur ‘s middags.
Stuur hiervoor een e-mail naar je gemeente.

Je kunt ook naar het loket van de gemeente gaan.
Dan kan het tot dinsdag 14 maart, om 12 uur ‘s middags.

Wie mogen er stemmen voor de Provinciale Staten? 

Je mag stemmen als je:  

  • 18 jaar of ouder bent 
  • Nederlander bent 
  • In een provincie woont 

Wie mogen er stemmen voor de waterschappen? 

Je mag stemmen als je:  

  • 18 jaar of ouder bent 
  • Vanaf 44 dagen voor de verkiezingen in het waterschap woont 

Ik heb maar één stempas gekregen. 

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen moet je Nederlander zijn. Om te stemmen voor de Waterschappen hoeft dat niet. 
Misschien is dit de reden dat je één stempas hebt ontvangen.  

Ik sta onder curatele. Mag ik stemmen? 

Ja, je mag gewoon stemmen.
Je moet wel zelfstandig het stembiljet kunnen invullen.
Als je in een instelling woont, dan wordt je stempas naar de instelling gestuurd.

Kan ik hulp krijgen in het stemhokje? 

Stemmen doe je alleen. 
Je mag niet samen in een stemhokje. 
Ben je blind of heb je twee armen in het gips? 
Dan mag iemand van het stembureau helpen. Of iemand die jij zelf kiest.
Hulp mag dus alleen bij een lichamelijke beperking. 

Is stemmen verplicht?

Nee, je mag zelf weten of je gaat stemmen.

Is stemmen anders door corona?

We weten nog niet of er dingen dit keer anders zullen gaan.


Heb je nog een andere vraag?
Dan kun je op woensdag bellen met: 070 757 02 00

Of stuur een e-mail naar info@prodemos.nl.