De regering zorgt voor natuurgebieden.

De Tweede Kamer beslist over de natuur in Nederland.