De Tweede Kamer beslist hoe we de zorg regelen.

En hoe we de zorg betalen.