Je mag iemand anders vragen voor jou te stemmen.

Dat heet machtigen.

Doe dan 3 dingen:

  1. Vul de achterkant van je stempas in.

  2. Zet je handtekening op de achterkant van je stempas.
    Zo geef je iemand toestemming om voor jou te stemmen.

  3. Geef je stempas en een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
    aan de persoon die voor jou gaat stemmen.

Je kunt op deze manier alleen iemand machtigen die:

  1. ook zelf stemt op dat moment. En
  2. in dezelfde gemeente woont als jij.

Vertel ook aan de persoon die jij uitkiest op welke partij je wilt stemmen.