Begin
Dit is het waterschap

Een waterschap is een gebied waar een rivier of beekjes doorheen stromen.
Elk waterschap heeft een eigen bestuur, net als de gemeente en de provincie.
Er zijn in Nederland 21 waterschappen.

Dit doet het waterschap

Het waterschap zorgt dat er schoon water is in sloten, rivieren en meertjes.
Het waterschap zorgt dat er goede dijken zijn.
Dit doen ze samen met de provincie.
Die dijken houden overstromingen tegen.

Het waterschap zorgt ook dat het rioolwater schoongemaakt wordt.

Sommige waterschappen zorgen dat vaarwegen diep genoeg blijven.
Dat is nodig voor de schepen, om te kunnen varen.

Als het in de zomer lange tijd niet regent, kan het waterschap zeggen dat we minder water moeten gebruiken.
Soms mogen boeren dan hun land niet meer sproeien.
En jij mag de planten in de tuin dan geen water geven.

Stemmen voor het waterschap

Als je 18 jaar of ouder bent, mag je stemmen voor het waterschap.
Er zijn 21 waterschappen in Nederland.
Jij mag stemmen voor het waterschap waar jij woont.

Je krijgt via de post een stempas voor de waterschapsverkiezingen.
Op de stempas staat in welk waterschap je woont.
Op je stempas staat ook bij welk stembureau je kunt gaan stemmen.
Bij de stempas zit ook een kieslijst.
Op die kieslijst staan de partijen waarop je kunt stemmen.

Kijk op de website van jouw waterschap.
Daar kun je meer lezen over de partijen waarop je kunt stemmen.

Stemmen voor het waterschap gaat op dezelfde manier als stemmen voor de provincie.
Lees hier hoe je kunt stemmen